Nederlandse geheime dienst al honderden jaren ervaring met moslimextremisme

Christiaan Snouck Hurgronje was een geheim agent in dienst van de Nederlandse overheid die in Saudi-Arabië en later in Nederlands-Indië het moslimextremisme in kaart moest brengen eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Toen al was men hiermee bekend, we praten over circa 1885, tijd van stoomschepen. Wat was er dan aan de hand? In die tijd waren er in Nederlands Indië regelmatig opstanden tegen de Nederlandse koloniale overheersers door moslims. Onder mom van ‘jihad’ werd er dan gerebelleerd tegen de overheersers. Snouck Hurgronje moest voor de Nederlandse overheid uitzoeken hoe deze ‘jihad’ tegen te gaan, te bestrijden zo blijkt uit het boek Pelgrim van Philip Dröge, een levensverhaal over Snouck Hurgronje.

Het is nog steeds actueel want hoe hebberig de neoliberalen kunnen zijn zien we nu weer: gewoon even de BTW verhogen naar 21%, BTW op groente verhogen, lasten extreem verhogen en in Nederlands-Indië maakten de koloniale overheersers het zo bont waardoor Indo’s in opstand kwamen onder mom van onrecht wat een heilige oorlog rechtvaardigde, de ‘jihad’. God/Allah had immers het beste voor met de mensen en zou nooit voor mensonterende slavernij zijn was misschien de beredenering, althans dat kan ik me zo voorstellen. Mensen komen niet zomaar in opstand. De koloniale overheersers begrepen al snel dat religie, islam, een belangrijke rol speelde bij de opstanden. Overigens zien we nu met de neoliberale overheersers hetzelfde gebeuren, althans in Frankrijk begint men ook in opstand te komen, de gele hesjes, tegen het meedogenloze neoliberale bewind wat al jaren gestaag in opmars is.

Nederlandse geheime diensten hebben dus al meer dan honderd jaar ervaring met moslimextremisme blijkt nu wel, begonnen in Nederlands-Indië. Dat bestond natuurlijk niet alleen uit wetenschappelijke onderzoekers zoals Snouck Hurgronje maar ook uit gerekruteerde Indo spionnen, informanten, intriganten wellicht en de altijd daarbij behorende geheime genootschappen en “geheime kennis”. Want ook daar in Nederlands-Indië was er een bevoorrechte klasse, die heerste over de rest van het volk in samenwerking met de Nederlandse overheersers met als doel uiteraard zoveel mogelijk winst te maken, zoveel mogelijk belasting te heffen. Gewoon een bedrijf, zoals de VOC. Gesteund blijkbaar door allerlei overheidsdiensten en geheim agenten.

Die kennis van bestrijden van de jihad, infiltratie in de moslimgemeenschappen, informatie opdoen moet dus nog steeds bekend zijn. Weliswaar is Nederlands-Indië in 1949 opgehouden te bestaan, althans de kolonie, maar de diensten die hiermee bezig waren moeten daarna ook nog actief zijn geweest omdat immers hele groepen Indo’s hier in Nederland kwamen wonen, denk aan Molukkers en zeker na de treinkaping van 1977 was daar alle reden voor.

Dit vermoeden wordt ook versterkt door persoonlijke ervaring jaren geleden met een Indonesische man die bij mij overkwam als een soort inlichtingenman, althans iemand die inlichtingen verzamelde. Kan het mis hebben gehad maar kreeg het vermoeden dat er blijkbaar Indonesische informanten/geheim agenten bestonden wat dit boek ook bevestigt.

Nog een ander aspect: mensen denken dat goed overheidsbeleid iets vanzelfsprekend is maar ook uit dit boek blijkt dat er altijd verschillende stromingen binnen de machthebbers zijn met verschillende visies, ene beleid is slechter dan het andere beleid en weer ander beleid is zelfs desastreus. Dat zien we ook al jaren in de EU en in het westen eigenlijk: zeer slecht en ondoordacht beleid, eigenlijk gestoord beleid, van identiteitspolitiek bijvoorbeeld. Goed en doordacht beleid is niet iets vanzelfsprekend.

Geplaatst in Actueel | 1 reactie

Muziek – Tribal

Geplaatst in Muziek | Een reactie plaatsen